31 marca 2017

Metoda PNF

PNF

Metoda PNF (proprioceptywne torowanie nerwowo-mięśniowe) – jest koncepcją fizjoterapeutyczną stworzoną przez H. Kabat oraz M. Knott na początku lat 40′ ubiegłego wieku w Vallejo (Kalifornia). Początkowo założenia tej terapii stosowano w pracy z pacjentami cierpiącymi na SM, czy choćby chorobę Heinego-Medina.  Dość szybko okazało się, że równie dobrze sprawdza się ona u pacjentów z wieloma innymi schorzeniami narządu ruchu.

Terapia metodą PNF polega przede wszystkim na pracy nad funkcją ciała, która w danym momencie jest zaburzona. Poszczególne składowe takie jak zakresy ruchów czy siła mięśniowa, na które kładzie się duży nacisk w innych typach terapii, tu są postrzegane jedynie jako środki do uzyskania celu jakim jest funkcja, nie są zaś celem samym w sobie. Warte zaznaczenia jest również, że to chory ustala główne kierunki i cele terapii, które są mu niezbędne do funkcjonowania, zaś terapeuta stanowi jedynie rolę pomocniczą.

Dodatkowo jednym z głównych założeń tej koncepcji jest postrzeganie pacjenta w sposób holistyczny (jako całość) i wykorzystywanie mocnych stron jego organizmu do pracy i stymulowania słabszych elementów układu ruchu. Dzięki takiemu podejściu pacjent wykorzystuje cały potencjał swojego ciała, uruchamia wszelkie rezerwy w nim tkwiące, a poprzez bezbolesną pracę jest zmotywowany do dalszego działania.

 

Autor:

                                                                                                                                  mgr Mariusz Pawłowski

Zobacz także
Szybki kontakt!
+
Wyślij!