18 maja 2017

Metoda Maitland

metoda Maitland

Koncepcja Maitland jest jedną z najpopularniejszych na świecie metod terapii manualnej. Twórca tej metody Geoffrey Douglas Maitland rozpoczął jej nauczanie w 1954 roku.

Metoda Maitland, jak inne Ortopedyczne Terapie Manualne, zajmuje się problemami stawowymi i nerwowomięśniowymi, opierając się na klinicznym wnioskowaniu. Stosuje techniki manualne i ćwiczenia terapeutyczne.

Charakterystyczny dla Metody Maitland jest konkretny sposób myślenia, rodzaj ciągłego analizowania i stawiania hipotez, diagnozujących problem pacjenta. Myślenie w Metodzie Maitland, podczas badania i terapii, odbywa się stale na dwóch poziomach, na poziomie  teoretycznym i klinicznym. Decyzje dotyczące działań terapeuty są podejmowane na podstawie obserwacji strony klinicznej. Ze szczegółowego wywiadu i badania manualnego terapeuta otrzymuje informacje dotyczące objawów pacjenta, czyli sytuacji klinicznej. Ocenia ból (pain-P), opór (resistance-R), skurcz mięśni (spasm-S). Wiedza ze strony teoretycznej wpływa oczywiście na decyzje kliniczne, ale ogranicza je tylko w niebezpiecznych sytuacjach. Pacjent i jego główny problem jest zawsze w centrum uwagi, a celem terapii jest zmniejszenie objawów, a więc poprawa stanu pacjenta. Terapia zależy od objawów klinicznych, a nie od diagnozy., czyli tzw. rozpoznania.

W metodzie techniki, służące do badania, wykorzystywane są również do prowadzenia terapii.  Proces fizjoterapii musi być stale kontrolowany i oceniany. Dokonuje się tego na podstawie odczuć terapeuty, jak i pacjenta.  Badanie wykonuje się przed terapią, w jej trakcie i po niej, co pozwala dostosowywać techniki terapii do obecnego stanu klinicznego pacjenta, a tym samym uzyskiwać progresję w terapii. Wszystkie wyniki badań, stosowane techniki i powtórne badanie muszą być zapisane, co ułatwia wnioskowanie kliniczne, a tym samym podnosi efektywność procesu fizjoterapii. Ta dyscyplina i ciągła kontrola jest jedną z zalet metody Maitland.

Istotnym elementem procesu usprawniania pacjenta w tej metodzie  jest autoterapia, która zależnie od problemu może zawierać elementy edukacyjne, zalecenia ergonomiczne i ćwiczenia domowe. Służy ona utrzymaniu wyników terapii i zapobieganiu nawrotom.

Terapeutom metody Maitland towarzyszy  motto  „Wiedzieć kiedy i dlaczego stosujemy daną technikę i jak dostosować ją do indywidualnej sytuacji klinicznej”(Maitland).

 

Autor:

                                                                                                            mgr Elżbieta Romańczuk

 

Zobacz także
Szybki kontakt!
+
Wyślij!