Leczenie skolioz metodą FITS

Metoda FITS – FUNKCJONALNA INDYWIDUALNA TERAPIA SKOLIOZ

Metoda FITS jest uznana i rekomendowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zachowawczego Leczenia Skolioz. Autorami metody są fizjoterapeuci z Polski: dr n. med. Marianna Białek i mgr Andrzej M’hango.

Metodę FITS stosuje się  u dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze skoliozą, chorobą Scheuermanna i wadami postawy.

Metoda FITS obejmuję trzy etapy leczenia:

 1. wywiad, badanie kliniczne i uświadomienie pacjenta o przebiegu choroby i ryzyku postępowania skoliozy,
 2. przygotowanie do korekcji obejmuje wykrywanie i eliminowanie mięśniowo-powięziowych restrykcji, które ograniczają trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny przy wykorzystaniu różnych technik relaksacji i mięśniowo-powięziowego uwalniania.
 3. trójpłaszczyznowa korekcja, nauka nowych, prawidłowych wzorców ruchowych. Poprzez odpowiednie wzorce kończyn górnych i dolnych, w otwartych oraz zamkniętych łańcuchach biokinematycznych, wprowadzane jest napięcie korekcyjne w obrębie tułowia.

Metodę leczenia FITS cechuje:

 • indywidualne podejście do pacjenta,
 • szczegółowe badanie kliniczne,
 • nastawienie na edukowanie pacjenta,
 • usuwanie barier mięśniowo-powięziowych uniemożliwiających ruch korekcyjny,
 • korekcja łuku pierwotnego poprzez dodanie kompensacji czynnościowej z jednoczesną stabilizacją lub korekcją łuku wtórne
 • budowanie i stabilizacja korekcyjnych wzorców ruchowych,
 • nauka autokorekcji w pozycjach funkcjonalnych i czynnościach dnia codziennego,
 • nauka oddechu derotacyjnego w pozycjach funkcjonalnych,
 • wykorzystanie biofeedbacku podczas terapii dla polepszenia jakości terapii i uświadomienia pacjenta o jego postępach.

 

Usługa dostępna w naszej filii:
tel.: 500-005-079
mail: majdanska@ckr.pl

Szybki kontakt!
+
Wyślij!